2018. gads

Par mums

SIA "Evento" tika dibināta 2000. gada 13. martā. Būvuzņēmuma pamatdarbība ir visu veidu celtniecības darbi, tostarp iekšējās un ārējās siltumapgādes, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves darbi, celtniecības tāmju sastādīšana un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana.

No 2000. gada LR Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija ir izsniegusi licenci "Par tiesībām nodarboties ar ēku būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību". Ar 2005. gada 22. jūliju būvuzņēmums ir reģistrēts kā Būvkomersants (Reģ.Nr. 0099-R).

Pastāvīgi būvuzņēmumā strādā līdz 30 pieredzējuši dažādu celtniecības nozaru speciālisti, tajā skaitā 4 sertificēti būvniecības speciālisti ar augstāko izglītību celtniecībā un lielu profesionālā darba pieredzi. „Evento” ir uzņēmums ar sešpadsmit gadu celtniecības pieredzi un augstu komandas intelektuālo un inženiertehnisko potenciālu, kas ļauj atrisināt jebkuras grūtības pakāpes uzdevumus, nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un dinamisku attīstību.

  • Ar iespēju lejupielādēt

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība

  • Ar iespēju lejupielādēt

Komersanta reģistrācijas apliecība

  • Ar iespēju lejupielādēt

Evento uzņēmuma logo

Projekti

SIA “EVENTO” IESAISTĪJIES ESF PROJEKTĀ 

«PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU DALĪBA DARBA VIDĒ BALSTĪTĀS MĀCĪBĀS UN MĀCĪBU PRAKSĒS UZŅĒMUMOS»

SIA “EVENTO” iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).


Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 26.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.


Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un
mācību praksēs.


Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

Galerija