top of page

Mūsu projekti

30+

Cilvēku komanda

20+

Gadu pieredze

100+

Projekti

The Nelson’s Project

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

Periods:

2017. gada 26.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Mērķis: 

Ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un

mācību praksēs.

Mērķa grupa:

Ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

 

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

SIA "Evento"
20131 Grove Street

Kontakti

Juridiskā adrese: Avotu iela 7, 

Smiltene, LV-4729

 

Faktiskā adrese: Silva 16a, 

Silva, Launkalnes pag., 

Smiltenes nov., LV-4729

SIA “Evento”

Reģ. Nr.: 44103019110

 

Adrese: Silva 16a, Silva, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729

 

Citadele banka "PARXLV22" 

Konta nr.: LV29PARX0013247670002

 

SEB banka "UNLALV2X"

Konta nr.: LV36UNLA0016002467875

© 2023 | SIA "Evento" Privātuma Politika Izstrādātājs SIA "Latvijas Tālrunis

Paldies par Jūsu ziņu!

bottom of page